Specjalistyczne umiejętności profesjonalnych fotografów

Większość fotografów spędza tylko niewielką część swojego planu zajęć na faktycznym fotografowaniu. Ich najczęstsze działania polegają na edytowaniu zdjęć na komputerze oraz poszukiwaniu nowych klientów, zwłaszcza jeśli pracują na własny rachunek. Zazwyczaj zlecenia łatwiej jest znaleźć tym fotografom, którzy mają jakąś specjalizację.

Specjalizacje fotografów

Niektórzy fotografowie specjalizują się w takich dziedzinach, jak fotografia portretowa, handlowa i przemysłowa, naukowa, informacyjna lub artystyczna. Fotografowie portretowi robią zdjęcia osób lub grup ludzi i zazwyczaj pracują w swoich prywatnych studiach. Niektórzy specjalizują się w weselach, ceremoniach religijnych lub fotografiach szkolnych i muszą pracować w miejscach publicznych. Fotografowie portretowi, którzy posiadają i prowadzą własną działalność, mają wiele obowiązków, poza robieniem zdjęć. Muszą zorganizować reklamę, zaplanować spotkania, ustawiać i dostosować wyposażenie, zakupić materiały eksploatacyjne, prowadzić ewidencję, kalkulować wydatki, płacić rachunki, a także zatrudniać pracowników, oraz szkolić pomocników.

Fotografowie komercyjni i przemysłowi

Fotografowie komercyjni i przemysłowi oferują zwykle fotografowanie różnych przedmiotów, takich jak budynki, modele, towary, artefakty i krajobrazy. Fotografie te są wykorzystywane w różnych mediach, w tym książkach, raportach, reklamach i katalogach. Przemysłowi fotografowie często robią zdjęcia sprzętów, maszyn, produktów, pracowników i urzędników firmy. Zdjęcia wykorzystywane są do różnych celów, takich jak na przykład analiza projektów inżynieryjnych, promocja lub dokumentacja rozwoju do wdrażania sprzętu. Fotografowanie tego typu często odbywa się na miejscu.

Fotografia naukowa i artystyczna

Fotografowie naukowi robią zdjęcia różnych przedmiotów w celu rejestrowania danych naukowych, medycznych lub zjawisk, wykorzystując swoją wiedzę o procedurach naukowych. Zazwyczaj posiadają dodatkową wiedzę w dziedzinach takich jak inżynieria, medycyna, biologia lub chemia. Fotografowie plastyczni sprzedają swoje zdjęcia jako dzieła sztuki. Oprócz sprawności technicznej, artyści z dziedziny fotografii potrzebują również artystycznego talentu oraz wysokiego poziomu kreatywności.

Dodaj komentarz