Zalety testamentu notarialnego

Polskie prawo spadkowe nie nakłada na spadkodawców obowiązku sporządzania swojej ostatniej woli w formie aktu notarialnego, również w mieście Katowice. Testator może sporządzić testament samodzielnie (na zwykłej kartce papieru), a o jego ważności zadecyduje w tym przypadku odręczne pismo i własnoręczny podpis.

Innym sposobem na sporządzenie ostatniej woli jest podyktowanie jej osobie trzeciej (na przykład urzędnikowi), która spisze dokument w obecności świadków, a następnie poprosi testatora o złożenie odręcznego podpisu. Jedną z możliwości spisania testamentu jest udanie się do notariusza i przy jego pomocy stworzenie dokumentu, w którym posiadane dobra zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych spadkobierców. I chociaż wielu osobom może się wydawać, iż tworzenie testamentu notarialnego to zbędny wydatek, to jednak rozwiązanie tego typu przynosi wiele korzyści.

 

Sporządzenie dokumentu według obowiązującego prawa

Podstawową zaletą testamentu notarialnego jest fakt, iż jest on stworzony w zgodzie ze wszystkimi zapisami prawa. Notariusz to osoba wykształcona i znająca zagadnienia prawne, co gwarantuje, iż dokument będzie spisany w sposób profesjonalny, rzetelny i zgodny z formalnymi wymogami. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia spadkodawcy – zwłaszcza w sytuacji, gdy istnienie ryzyko podejmowania prób obalenia spisanego dokumentu. W przypadku stworzenia testamentu w kancelarii notarialnej spadkodawca ma pewność, iż powoływanie się na błędy, niedopatrzenia czy zaniedbania formalne będzie niezwykle utrudnione. Biorąc pod uwagę wymienione wyżej aspekty można powiedzieć, iż ostatnia wola sporządzona u notariusza jest testamentem niezwykle bezpiecznym, gdyż posiada charakter dokumentu urzędowego.

 

Wolna wola w dysponowaniu majątkiem

Wiele osób sporządzających testament obawia się sytuacji, w której notariusz może odgórnie narzucić pewne rozwiązania. Nic bardziej mylnego. Decydując się na testament sporządzony w formie aktu notarialnego należy pamiętać o tym, iż kancelaria notarialna pod żadnym pozorem nie może decydować o sposobie rozporządzenia posiadanym majątkiem. Ostateczne decyzje zawsze podejmuje testator, a jedynym zadaniem notariusza jest udzielenie wskazówek, zadbanie o jasność i przejrzystość dokumentu oraz stworzenie testamentu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Wartością dodaną testamentu tworzonego u notariusza jest fakt, iż nie ma ryzyka jego zniszczenia lub zagubienia. Każda kancelaria notarialna w Katowicach ma obowiązek przechowywania oryginalnych dokumentów i wydawania zainteresowanym osobom kopie aktów notarialnych, które mają moc dokumentów oryginalnych.

Dodaj komentarz